Loading...

KMI Green products

KMI AB Green Products utvecklar, producerar och säljer rengörings- och borttagningsprodukter som ersätter miljöfarliga och skadliga lösningsmedel. Produkterna används för borttagning av exempelvis lim, färg och tätningsmassor.

Våra produkter

Våra produkter har flera olika användnings- områden: bil, båt, hus, industri, skönhet och hantverk, klotter samt vård och omsorg. Ditt behov går säkert att fylla om du tittar in bland våra olika kategorier:

Vi tillverkar, utvecklar KMI Klimatprodukter utan farliga, hälsoskadliga lösningsmedel

Våra produkter har ingen negativ klimatpåverkan & innehåller ej farliga-,& hälsoskadliga lösningsmedel ex. som teknisk bensin eller aceton.

Utan utsläpp av avdunstande lösningsmedel, ökar naturens positiva resurser utan negativa klimatförändringar.

KMI Klimatprodukter

KMI Klimatprodukter/Färgborttagning, Limborttagning, Paint & Glue Remover , Paint & Glue Remover Plus ,Fogmassor, Wipe & Shine, Bilvårdsprodukter, Klotter, Industri, Paint Remover, Glue Remover , utan farliga lösningsmedel

Vård & omsorg, KMI Häftremover spray, servetter, Nail Polish Remover , Skönhet & hantverk, Husets Lilla Mirakellösare.