Loading...

KMI Green products

KMI AB Green Products utvecklar, producerar och säljer rengörings- och borttagningsprodukter som ersätter miljöfarliga och skadliga lösningsmedel. Produkterna används för borttagning av exempelvis lim, färg och tätningsmassor.

Våra produkter

Våra produkter har flera olika användnings- områden: bil, båt, hus, industri, skönhet och hantverk, klotter samt vård och omsorg. Ditt behov går säkert att fylla om du tittar in bland våra olika kategorier:

Vi tillverkar, utvecklar KMI Klimatprodukter:

 

 Våra produkter har ingen negativ klimatpåverkan & innehåller ej farliga-,& hälsoskadliga lösningsmedel ex. som teknisk bensin eller aceton   

Utan utsläpp av  avdunstande lösningsmedel,  ökar naturens positiva  resurser utan negativa klimatförändringar.

KMI Klimatprodukter

Färgborttagning, Limborttagning som Paint & Glue  Remover , Paint & Glue Remover & Plus till fogmassor, Wipe & Shine  Liquid & Servetter. Produkter används till som bilvårdsprodukter, klotter, industri.  Vård & omsorg:  KMI Häftremover spray & servetter och Nail Polish Remover , Skönhet  & hantverk, Husets Lilla Mirakellösar.