Organisation
KMI Green Products är ett försäljnings- och marknadsbolag som bildades 2010 och har kontor i Löddeköpinge. Företaget ingår, ägs och styrs av KMI Kemimäklarna International AB som producerar och utvecklar produkterna. Ägarbolagets verksamhetsområde är innovation, forskning och utveckling inom avfallsreducering och produktutveckling. Lösningar för avfallsåtervinning, returprodukter och konsulttjänster levereras till kunder och avfallsproducenter.

Mission
Vår mission är att utveckla effektiva produkter med ett ansvarsfullt grönt hjärta – våra produkter ska vara i balans med människa, djur och natur. De ska motsvara våra kunders förväntningar. Våra kunder ska känna sig trygga med att använda våra produkter och de ska inte belasta miljön.