Våra produkter lämpar sig utmärkt för olika områden och branscher inom industrin.

  • Wipe & Shine servett eller Wipe & Shine liquid tar effektivt bort grov smuts, färg och lim från händer och ytor. Metallytor blir blanka.
  • Paint & Glue Remover kan användas för manuell eller maskinell färg- och limborttagning.
  • Paint & Glue Remover PLUS används för att ta bort extra hårt lack och lim eller tätningsfog (t.ex. Sikaflex eller annan fogmassa). Passar för borttagning på större ytor.
  • Bio Quick rengör och avfettar de riktigt smutsiga och stora ytorna samt motorer och maskiner.

Om du inte hittar en produkt som passar för ditt behov av att ta bort färg, fog eller lim får du gärna kontakta oss. Vi utvecklar kontinuerligt nya produkter och är därför intresserade av ditt område. Det kan även vara inom områden som maskinella tvättvätskor och rengöringsmedel för plaster, metaller, plåt, trä och övrigt material.